Any - Kenworth Sleeper Fairing


   KENWORTH T2000 Sleeper Fairing  KENWORTH T400 Sleeper Fairing
   KENWORTH T600 Sleeper Fairing  KENWORTH T660 Sleeper Fairing
   KENWORTH T680 Sleeper Fairing  KENWORTH T700 Sleeper Fairing
   KENWORTH T800 Sleeper Fairing  KENWORTH T800B Sleeper Fairing
   KENWORTH T880 Sleeper Fairing  KENWORTH W900 Sleeper Fairing
   KENWORTH W900L Sleeper Fairing