AUTOCAR Muffler Shield  FORD Muffler Shield
   FREIGHTLINER Muffler Shield  HINO Muffler Shield
   INTERNATIONAL Muffler Shield  KENWORTH Muffler Shield
   MACK Muffler Shield  PETERBILT Muffler Shield
   STERLING Muffler Shield  VOLVO Muffler Shield
   WESTERN STAR TRUCKS Muffler Shield  WHITE VOLVO Muffler Shield
   WHITEGMC Muffler Shield