Any - Detroit Starter Motor


   DETROIT 60 SER 12.7 Starter Motor  DETROIT 60 SER 14.0 Starter Motor
   DETROIT 6V92T Starter Motor  DETROIT 8.2N Starter Motor
   DETROIT DD13 Starter Motor  DETROIT DD15 Starter Motor
   DETROIT Series 60 11.1 (ALL) Starter Motor