AUTOCAR Muffler Shield  FORD Muffler Shield
   FREIGHTLINER Muffler Shield  INTERNATIONAL Muffler Shield
   KENWORTH Muffler Shield  MACK Muffler Shield
   PETERBILT Muffler Shield  STERLING Muffler Shield
   VOLVO Muffler Shield  WESTERN STAR TRUCKS Muffler Shield
   WHITE VOLVO Muffler Shield  WHITEGMC Muffler Shield